Μενού

ΜΙΑΝ ΤΑΧΙΝΗ

Μιαν ταχινή σηκώνομαι να πάω για κυνήγι
εις την μαδάρα ήφταξα όνταν η γης ανοίγει .  


Αφήστε μια απάντηση