Μενού

ΝΟΙΚΟΚΥΡΟΣΥΝΗ

Μάνα δεν τηνε θέλω ‘γω τη νοικοκυροσύνη
γιατ’ ήμαθα στη λεβεδιά και στη λεβεντοσύνη .


Αφήστε μια απάντηση