Μενού

Τα μάτια

Τα μάτια είναι να κοιτούν,
μα έχουν κι’ άλλη χρήση,
μιλούν εκεί που δεν μπορεί,
το στόμα να μιλήσει.


Αφήστε μια απάντηση