Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Παράδοση / Προσευχές - Υμνοι / Eσπερινή προσευχή του στρατού

Eσπερινή προσευχή του στρατού

Δέσποτα Παντοκράτωρα, ο καταξιώσας ημάς διελθείν το μήκος της ημέρας ταύτης,
Πρόσδεξε τας εσπερινάς ημών δεήσεις και κατέπεμψεν το πλήθος του ελέους Σου επί πάντας ημάς τους δεομένους Σου.
Τοίχισον ημάς τοις Αγίοις Αγγέλοις Σου, περιχαράκωσον ημάς την αληθείαν Σου, φρούρησον ημάς τη δύναμιν σου, φύλαξε υπό την σκέπην Σου τον στρατόν και άπαν το ελληνικόν έθνος.
Παράσχου, δε ημίν και την επερχομένην νύχτα ειρηνικήν και αναμάρτητον ως και πάσας τας ημέρας της ζωής ημών.
Ταις πρεσβείας της υπεραγίας ημών Θεοτόκου και πάντων των Αγίων,
Αμήν


Αφήστε μια απάντηση