Μενού

Προσευχή Αεροπορίας

“Θεέ και Κύριε των Δυνάμεων
και πάσης Κτίσεως Δημιουργέ.
Συ ο οποίος
εξεχεας προς αναπνοάς τον αέρα
και τούτου την δύναμιν
υπό το κράτος του
ανθρώπου υπέταξας.
Ευδοκήσον, όπως ούτος ούριος γενηται
εις τα ελληνικά
πτερά,
ίνα, δι’αυτών μεταφέρηται
ανά τον κόσμον άπαντα
η δική Σου αγάπη
και ειρήνη, Αμήν”


Αφήστε μια απάντηση