Μενού

Fair Trade

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στο εξωτερικό ξεκινούν να μπαίνουν στο σύστημα
του Fair Trade, δηλαδή να εξασφαλίζουν πως τα προϊόντα που πωλούν έχουν παραχθεί
από εργαζόμενους με ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και ανθρώπινους μισθούς.


Αφήστε μια απάντηση