Μενού

Hertz γέλιου

506 Hertz είναι η συχνότητα στην οποία γελούν οι γυναίκες , έναντι 276 Hertz
αυτής των ανδρών .


Αφήστε μια απάντηση