Μενού

Κεριά και κάπνισμα

Η άποψη ότι τα αναμμένα κεριά απορροφούν τον καπνό , αν και είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη , είναι εντελώς ανυπόστατη . Αυτό που συμβαίνει με τα αρωματικά
κεριά είναι να μειώνουν μόνο την ενοχλητική μυρωδιά του καπνού και όχι να τον
απορροφούν.


Αφήστε μια απάντηση