Μενού

Κρίσιμο χιλιόμετρο

Το κρίσιμο χιλιόμετρο για τους μαραθωνοδρόμους είναι το τριακοστό !!


Αφήστε μια απάντηση