Μενού

Πλουσιότεροι από το 75%

Αν έχετε φαγητό στο ψυγείο σας (αν έχετε ψυγείο), αν είστε ντυμένοι, έχετε μια
στέγη πάνω από το κεφάλι σας κι ένα κρεβάτι, είστε πλουσιότεροι από το 75% των
κατοίκων αυτού του πλανήτη .


Αφήστε μια απάντηση