Μενού

Σκόνη

300 χιλιόμετρα είναι η απόσταση στην οποία θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ένα
αντικείμενο αν δεν υπήρχε η σκόνη .


Αφήστε μια απάντηση