Μενού

Ύψος 7.000 μέτρων

Αν ανεβούμε σε ύψος 7.000 μέτρων απομακρύνεται τόσο ο ορίζοντας , ώστε τα μάτια
μας δεν καταφέρνουν να τον δουν .


Αφήστε μια απάντηση