Μενού

Εργαζόμενες μητέρες

67% των Αμερικανίδων μητέρων που έχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας εργάζονται .
Το 1980 το ποσοστό αυτό ήταν 47% και το 1950 ήταν 12% .


Αφήστε μια απάντηση