Μενού

Μεταλλαγμένοι καλαμπόκι

150.150 τόνοι μεταλλαγμένο καλαμπόκι δόθηκαν από τις ΗΠΑ σε διεθνείς οργανισμούς
βοήθειας το 1999.


Αφήστε μια απάντηση