Μενού

Μεταλλαγμένοι σολομοί

Οι μεταλλαγμένοι σολομοί που εκτρέφει μεγάλη Αμερικανική εταιρία θα γίνονται έξι
φορές μεγαλύτεροι από τους φυσιολογικούς .


Αφήστε μια απάντηση