Μενού

Προσθετική στήθους

Η ζήτηση προσθετικής έχει αυξηθεί εντυπωσιακά . Μέσα σε 22 χρόνια περάσαμε από
τα 200 στα 300 κ . εκ . Ως συνήθως οι ΗΠΑ είναι πρωτοπόρες , με στήθη 500 κ . εκ
. το καθένα !!!!!


Αφήστε μια απάντηση