Μενού

Συνθήκες φτώχειας

1 στα 5 παιδιά στις Ηνωμένες πολιτείες ζει σε συνθήκες φτώχειας , δηλαδή με
εισοδήματα κάτω των 2.300.000 δρχ. για μια τριμελή οικογένεια .


Αφήστε μια απάντηση