Μενού

Τιμή στρέμματος

Oι HΠA αγόρασαν την Aλάσκα από την Pωσία προς 2,5 δεκάρες το στρέμμα και το
Mανχάταν από τους Iνδιάνους με 24 δολάρια .


Αφήστε μια απάντηση