Μενού

Χρήματα για παγωτό

Τα χρήματα που ξοδεύουν οι Αμερικανοί κάθε χρόνο για να αγοράσουν παγωτά , 11
δισ . δολάρια , υπερκαλύπτουν το ποσό που απαιτείται για να αποκτήσουν πρόσβαση
σε πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής το σύνολο των φτωχών όλου του κόσμου .


Αφήστε μια απάντηση