Μενού

Υπερκινητικότητα

330 εκατομμύρια δόσεις διεργετικών φαρμάκων χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ για την
αντιμετώπιση του συνδρόμου υπερκινητικότητας ατα παιδιά – πενταπλάσιες σε σχέση
με τον υπόλοιπο κόσμο .


Αφήστε μια απάντηση