Μενού

Μυς και κατσούφιασμα

40 μυς του προσώπου χρησιμοποιούμε όταν κατσουφιάζουμε, ενώ μόλις 20 όταν
χαμογελάμε.


Αφήστε μια απάντηση