Μενού

Νύχια

3,5 εκατοστά το χρόνο μεγαλώνουν τα νύχια μας, δηλαδή περίπου 3 χιλιοστά το
μήνα. Για να αναπλαστεί πλήρως ένα νύχι που έχει υποστεί κάποιο πρόβλημα,
χρειάζεται από 4-5 μήνες.


Αφήστε μια απάντηση