Μενού

Πνεύμονες

80τ.μ περίπου είναι η συνολική επιφάνεια των πνευμόνων μας μαζί με τις 300000000
αναπνευστικές κυψελίδες. Κατά μέσο όρο 2τ.μ καλύπτει το δέρμα μας, ενώ το
στομάχι και το έντερο 250τ.μ.


Αφήστε μια απάντηση