Μενού

Σχήμα αυτιών

Το σχήμα των αυτιών μας επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα της ακοής μας. Αν
παραμορφωθεί το σχήμα των αυτιών μας , είναι τόσο δύσκολο να ακούσουμε το ίδιο
καλά όπως πριν όσο και το να μάθουμε μία ξένη γλώσσα.


Αφήστε μια απάντηση