Μενού

Βλέφαρα

6-30 φορές το λεπτό ανοιγοκλείνουν τα βλέφαρα μας για να καθαρίσουν τα μάτια
μας, αλλά και για να διατηρούνται αρκετά υγρά, ώστε να κινούνται προς τις
διάφορες κατευθύνσεις.


Αφήστε μια απάντηση