Μενού

488 χιλιάδες τόνους εγκεφάλους

Οι Ευρωπαίοι σκέφτονται χάρη σε 488 χιλιάδες τόνους εγκεφάλους , βάρος που
ισούται με 35 Πύργους της Πίζας.


Αφήστε μια απάντηση