Μενού

Ανθρώπινα περιττώματα

Τα ανθρώπινα περιττώματα που παράγονται σε μία μέρα στην Ε . Ε ζυγίζουν περίπου
62.666 τόνους . Είναι αρκετά για να καλύψουν την Πλατεία Συντάγματος.


Αφήστε μια απάντηση