Μενού

Κεφάλια και μαλλιά

Στα κεφάλια των Ευρωπαίων μακραίνουν καθημερινά 16 εκατομμύρια 450 χιλιάδες
χιλιόμετρα μαλλιά , όσο 410 φορές η περιφέρεια της γης.


Αφήστε μια απάντηση