Μενού

Μέτρημα μορίων

Για να μετρήσει κανείς τα μόρια που περιέχονται σε ένα μόλις γραμμάριο νερού, με
ρυθμό ένα μόριο ανά δευτερόλεπτο, θα χρειαστεί 1.000.000.000.000.000 χρόνια!!!


Αφήστε μια απάντηση