Μενού

Στον καθένα μας αναλογεί…

Στον καθένα μας αναλογεί μια μικρή γκαρσονιέρα , δηλαδή 25 τετραγωνικά μέτρα ανά
άτομο …
….. και έχει στη διάθεσή του 0,001 χμ . παραλίας ….
Στον
καθένα μας αναλογούν μόλις 2,68 στρέμματα δάσους ….
….. 2,85 χιλιόμετρα
δρόμου …
….. 1,96 στρέμματα ορεινού εδάφους …
…. μισή
καρέκλα:0,0000073 τετραγωνικά μέτρα ….
…. μερικά εκατοστά σιδηροδρομικής
γραμμής …
….. 16,76 τετραγωνικά μέτρα γλυκού νερού …
…. και 3,16
στρέμματα γης .
Στον κινηματογράφο αντιστοιχεί μία θέση ανά 124 άτομα …


Αφήστε μια απάντηση