Μενού

Τσιρίδα και θερμότητα

Αν τσιρίζεις για 8 χρόνια, 7 μήνες και 6 μέρες, θα δημιουργούσες ηχητική
ενέργεια που θα αρκούσε για να ζεστάνεις μία κούπα καφέ .


Αφήστε μια απάντηση