Μενού

Παγωτό και Κίνα

Λέγεται ότι η χώρα του Σινικού τείχους ήταν η πατρίδα του παγωτού , ήδη από το
2000 πχ . Ο Μάρκο Πόλο είναι ο πρώτος που έφερε το παγωτό( για την ακρίβεια τη
συνταγή του παγωτού ) από την Κίνα στην Ευρώπη.


Αφήστε μια απάντηση