Μενού

Πληθυσμός Κίνας

Εάν ο πληθυσμός της Κίνας περνούσε από μπροστά μας ένα ένα άτομο, η γραμμή δεν
θα τελείωνε ποτέ λόγω της μεγάλης γεννητικότητας ;


Αφήστε μια απάντηση