Μενού

Σινικό Τείχος

Οι πέτρες με τις οποίες είναι φτιαγμένο το Σινικό Τείχος είναι τόσες ώστε θα
μπορούσαν να κυκλώσουν τη Γη γύρω από τον Ισημερινό. Το τείχος έχει μήκος 3.219
χλμ. και ύψους 6,15 μέτρα, ενώ στην κορυφή του μπορούν να κινούνται άνετα δύο
άμαξες.


Αφήστε μια απάντηση