Μενού

Αυτί του Διονύσου

Το φαινόμενο της ανάκλασης και εστίασης του ήχου σε ορισμένο σημείο πιθανότατα
χρησιμοποιήθηκε στις φυλακές των Συρακουσών, στο “αυτί του Διονυσίου” όπως
ονομάσθηκαν. Η διαμόρφωση της αίθουσας είχε τέτοια ακουστική, ώστε ακόμη και οι
ψίθυροι των φυλακισμένων να ακούγονται και να διοχετεύονται σε κρυμμένο σωλήνα ο
οποίος κατέληγε στα αυτιά του τυράννου.


Αφήστε μια απάντηση