Μενού

Καπνιστές και ποσοστά

Στην Ελλάδα το ποσοστό των ανδρών που καπνίζουν φτάνει το 60%, ενώ των γυναικών
26 -30%.


Αφήστε μια απάντηση