Μενού

Ταρίχευση

Εβδομήντα μέρες διαρκούσε η ταρίχευση κάθε μούμιας στην αρχαία Αίγυπτο.


Αφήστε μια απάντηση