Μενού

Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο πρώτος τηλεφωνικός κατάλογος εκδόθηκε από την Τηλεφωνική Εταιρεία του Λονδίνου
το 1890, δηλαδή τέσσερα μόλις χρόνια μετά την πρώτη πειραματική τηλεφωνική
επικοινωνία. Ο κατάλογος εκείνος περιείχε 255 ονόματα κατόχων τηλεφωνικών
συσκευών.


Αφήστε μια απάντηση