Μενού

Ζάρια και κατάποση

Τον 18ο αιώνα στη Αγγλία, στις παράνομες λέσχες, όπου ο τζόγος ανθούσε, υπήρχε
ένας υπάλληλος που η μόνη του δουλειά ήταν να καταπιεί τα ζάρια σε περίπτωση που
έκανε έφοδο η αστυνομία!


Αφήστε μια απάντηση