Μενού

Αιώνας και γλώσσες

Οι γλώσσες που εξαφανίστηκαν από την Ευρώπη πριίν δύο αιώνες ήταν 12. Μεταξύ
αυτών και η μανξ, η κέλτικη διάλεκτος που μιλούσαν στο νησί Μαν, στο Ιρλανδικό
πέλαγος.


Αφήστε μια απάντηση