Μενού

Αραβικοί αριθμοί

Το 1299 απαγορεύτηκε στη Φλωρεντία η χρήση των αραβικών αριθμών , κατά τις
εμπορικές συναλλαγές επειδή ήταν εύκολη η παραποίησή τους ( για παράδειγμα , το
0 εύκολα μετατρεπόταν σε 6 ) .


Αφήστε μια απάντηση