Μενού

Αυστραλία και γλώσσα

Ο αριθμός των γλωσσών, που μιλάνε μέχρι σήμερα στην Αυστραλία είναι
περίπου 20.


Αφήστε μια απάντηση