Μενού

Γλώσσα και διάσωση

Για να διασωθεί μία γλώσσα, ο αριθμός των ανθρώπων που πρέπει να την μιλάνε
είναι περίπου 100 χιλιάδες.


Αφήστε μια απάντηση