Μενού

Γλώσσα και εξαφάνιση

15% είναι το ποσοστό των γλωσσών που έχουν εξαφανιστεί από το 15ο αιώνα
μέχρι σήμερα, ως αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής κυριαρχίας.


Αφήστε μια απάντηση