Μενού

Κυριλλικό αλφάβητο

Στο Κυριλλικό αλφάβητο το Η προφέρεται σαν Ν και το ανάποδο Ν σαν Η.


Αφήστε μια απάντηση