Μενού

Μητρική γλώσσα

10 χιλιάδες είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ως μητρική τους γλώσσα, μία
από τις τρεις χιλιάδες λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες.


Αφήστε μια απάντηση