Μενού

Varlik Vergisi

Είναι ….”Ο νόμος εξόντωσης των μη-Τούρκων Kωνσταντινουπολιτών ψηφίστηκε το
1942 ως φόρος ακίνητης περιουσίας . H σωστότερη διατύπωση θα ήταν “φόρος του
πλούτου”, αλλά επειδή οι Eλληνες μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν τον πρώτο όρο, τον
ίδιο θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς . ”


Αφήστε μια απάντηση