Μενού

Υπολογισμός

Η λέξη «υπολογισμός» προέρχεται από την λατινική λέξη «calculus» που σημαίνει
«πετραδάκι». Οι άνθρωποι , για να κάνουν τους υπολογισμούς τους , τοποθετούσαν
πετραδάκια σε γραμμές που χάραζαν πάνω σε πλάκες . Έκαναν τις προσθέσεις και τις
αφαιρέσεις μετακινώντας αυτά τα πετραδάκια.


Αφήστε μια απάντηση