Μενού

Καμπίνας αεροπλάνου

Αν χαθεί η πίεση της καμπίνας ενός αεροπλάνου, ο επιβάτης μπορεί να διατηρήσει
τις αισθήσεις του μόλις για 18 δευτερόλεπτα.


Αφήστε μια απάντηση