Μενού

Δίδυμα

Οι πιθανότητες να κυοφορήσει γυναίκα δίδυμα είναι 1 στις 90 , τρίδυμα , 1 στις
540 και τετράδυμα 1 στις 600.


Αφήστε μια απάντηση